IRB Realtime Working

"Công nghệ xử lý dữ liệu trên thời gian thực"

Ra quyết định kịp thời - hiệu quả

Trong thời buổi kinh tế thị trường, sức mạnh của thông tin là yếu tố quyết định việc thành bại của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đã phát triển sản phẩm cho hàng nghìn khách hàng trong nước và quốc tế, chúng tôi định nghĩa sức mạnh của thông tin theo 2 yêu tố:

  • Nội dung thông tin: Sử dụng máy tìm kiếm Google
  • Tốc độ của thông tin: Sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ tổng hợp thông tin để đưa ra quyết định

Yếu tố thứ nhất đã có bộ máy tìm kiếm Google đảm nhiệm. Yếu tố thứ 2 là tốc độ của thông tin hiện tại vẫn còn là một hạn chế công nghệ. Đó là lý do chúng tôi phát triển công nghệ xử lý thời gian thực Realtime Working

Công nghệ Realtime Working là phương thức xử lý dữ liệu giữa các process (chạy trong cùng một phần mềm, hoặc cùng một máy hoặc một mạng) tức thời theo tín hiệu. Hệ thống chỉ cập nhật khi có "tín hiệu thay đổi" nên chạy nhanh hơn, không chiếm bộ nhớ, tiêu hao ít năng lượng

Giả sử bạn thấy công nghệ bình thường sẽ hiển thị bảng chứng khoán theo từng khoảng thời gian vài giây, ngay cả khi không có thay đổi nào thì bảng cũng sẽ tải lại. Nếu sử dụng công nghệ Realtime working, chỉ có mã chứng khoán nào thay đổi mới được sáng lên và thay đổi riêng tại vị trí đó. Lợi ích từ công nghệ này là dữ liệu không phải tải lại nếu không có sự thay đổi, và số liệu được cập nhật tức thời trên thời gian thực để người dùng đưa ra quyết định kịp thời - hiệu quả

Ứng dụng vào các mô hình lớn hơn như các công ty có dữ liệu phản hồi khổng lồ của hàng nghìn khách hàng nếu không có phản ứng nhanh thì hậu quả không thể lường hết được

Hoặc cung ứng hàng hóa cho kênh phân phối nếu được cập nhật và tính toán phân phối kịp thời sẽ tiết kiệm được hàng tỷ đồng chi phí vận chuyển

Và nhiều lợi ích khác từ việc có được thông tin tổng hợp trên thời gian thực

THÀNH TỰU VÀ NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU:

Hệ thống quản lý Quacau Man Solution: Ứng dụng công nghệ IRB và Realtime Working đã giúp cho doanh nghiệp vượt khỏi tầm kinh doanh bản năng đến với trình độ ra quyết định dựa trên số liệu báo cáo một cách khoa học kịp thời.

 

 

No Comments Yet.

Leave a comment