Tag Archives: năng suất

Thông qua chương trình phát triển ra Châu Á

  • Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường
  • Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư
  • Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận
  • Các chuyên gia phân tích thị trường
  • Thảo luận
  • Giám đốc sản phẩm trình bày các công nghệ cần đầu tư

Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận Các chuyên gia phân tích thị trường Thảo luận

Chương trình phát triển đã được thông qua dưới sự ủng hộ tích cực của cộng đồng, các nhà đầu tư, đối tác, bạn bè, đội ngũ lãnh đạo công ty.

Làm ít hơn – hiệu quả cao hơn. tại sao không?

  • 15327341_10206753107061084_4941998605286503884_n
  • 15356708_10206753106261064_4789984142945064184_n
  • 15350617_10206753106301065_6307070511663583223_n
  • workshop_24Nov

workshop_24Nov
15327341_10206753107061084_4941998605286503884_n 15356708_10206753106261064_4789984142945064184_n 15350617_10206753106301065_6307070511663583223_n

Ứng xử hiệu quả hơn khi ta hiểu được cơ chế hoạt động của não bộ.