Giao lưu tại Học Viện Ngân Hàng với sinh viên các khối trường kinh tế

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0

0
4 3 2 1

Tọa đàm về nguồn nhân lực trong thời đại mới cùng sinh viên khối các trường kinh tế.

Nhiều câu hỏi ngây thơ, nhiều tâm hồn trong sáng.

Vượt trên tất cả là dòng máu khới nghiệp đang sôi sục trong các bạn.

"Bất bại bất thành" - hãy tham gia cùng những đồng đội dám thất bại.

Comments are closed.