Hoạt động

Đào tạo về KPI tại LT Mision BNI Hanoi 06

KPI là chỉ số đo lường hoạt động hiệu quả của mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Để tránh những quyết định và xung đột theo tính chất bản năng, chúng ta cần thiết lập chỉ số hoạt động và ra quyết định dựa trên các con số khoa học.
Khoa học mới tạo nên được quy mô, khoa học mới thúc đẩy được sự phát triển

Hoạt động Team building – kết nối – hiệu quả

Team building là một hoạt động gắn kết các thành viên để làm việc hiệu quả hơn. Thông qua hoạt động ngoài trời chúng ta sẽ hiểu được giá trị của sự chia sẻ, làm việc và trân trọng đồng đội của cúng ta.
Đây là mô hình điển hỉnh cho Agile Scrum team dười 10 người.

Làm việc nhóm hiệu quả

Khi thiết lập được chuẩn và vai trò của từng người trong nhóm, chúng ta sẽ phát triển các kế hoạch một cách dễ dàng với sự đồng thuận cao.

Phong cách làm việc điển hình của Agile Scrum Team

Quacau Man Solution