Category Archives: BNI

Ngày hội khách mời BOD

BOD : Business Open Day - Kết nối tạo dựng cho sự phát triển tuyệt vời

Bạn hãy hình dung trong 1 buổi họp bạn được giới thiệu về mình để kết nối với hơn 100 chủ doanh nghiệp thì cơ hội kinh doanh của bạn sẽ lớn mạnh ra sao.

Ngày hội khách mời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu - kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp với các ngành nghề có thể trùng nhau hoặc khác nhau đều có thể đăng ký tham gia giao lưu tại sự kiện này.

 

 

 

Đào tạo về KPI tại LT Mision BNI Hanoi 06

KPI là chỉ số đo lường hoạt động hiệu quả của mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Để tránh những quyết định và xung đột theo tính chất bản năng, chúng ta cần thiết lập chỉ số hoạt động và ra quyết định dựa trên các con số khoa học.
Khoa học mới tạo nên được quy mô, khoa học mới thúc đẩy được sự phát triển

Làm việc nhóm hiệu quả

Khi thiết lập được chuẩn và vai trò của từng người trong nhóm, chúng ta sẽ phát triển các kế hoạch một cách dễ dàng với sự đồng thuận cao.

Phong cách làm việc điển hình của Agile Scrum Team