Category Archives: Hoạt động

Thông qua chương trình phát triển ra Châu Á

 • Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường
 • Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư
 • Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận
 • Các chuyên gia phân tích thị trường
 • Thảo luận
 • Giám đốc sản phẩm trình bày các công nghệ cần đầu tư

Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận Các chuyên gia phân tích thị trường Thảo luận

Chương trình phát triển đã được thông qua dưới sự ủng hộ tích cực của cộng đồng, các nhà đầu tư, đối tác, bạn bè, đội ngũ lãnh đạo công ty.

Không gian họp của các Agile Team

 • 15820223_10206940187377975_599714732_n
 • 15822358_1770727149857801_169465243_n
 • 15801473_10206940186657957_346965976_n
 • 15799924_10208539400707332_295787444523727067_o
 • 15801029_10206940186257947_15323412_n

Mô hình làm việc linh hoạt Quả Cầu Agile Team  sẽ khuyến khích con người thành công thông qua sáng tạo, tinh thần đồng đội!

Các team sẽ họp định kỳ theo tuần, theo tháng tại các co-working space.

#bk-up co-working space #Quacau Global #BNI

15799924_10208539400707332_295787444523727067_o 15801029_10206940186257947_15323412_n 15801473_10206940186657957_346965976_n 15820223_10206940187377975_599714732_n 15822358_1770727149857801_169465243_n