Category Archives: Kết nối

Thông qua chương trình phát triển ra Châu Á

 • Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường
 • Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư
 • Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận
 • Các chuyên gia phân tích thị trường
 • Thảo luận
 • Giám đốc sản phẩm trình bày các công nghệ cần đầu tư

Giám đốc Marketing trình bày phương án thị trường Phiên hỏi đáp của các nhà đầu tư Giám đốc tài chính trình bày giải pháp tăng trưởng lợi nhuận Các chuyên gia phân tích thị trường Thảo luận

Chương trình phát triển đã được thông qua dưới sự ủng hộ tích cực của cộng đồng, các nhà đầu tư, đối tác, bạn bè, đội ngũ lãnh đạo công ty.

Giao lưu tại Học Viện Ngân Hàng với sinh viên các khối trường kinh tế

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
 • 0

0
4 3 2 1

Tọa đàm về nguồn nhân lực trong thời đại mới cùng sinh viên khối các trường kinh tế.

Nhiều câu hỏi ngây thơ, nhiều tâm hồn trong sáng.

Vượt trên tất cả là dòng máu khới nghiệp đang sôi sục trong các bạn.

"Bất bại bất thành" - hãy tham gia cùng những đồng đội dám thất bại.

Ngày hội khách mời BOD

BOD : Business Open Day - Kết nối tạo dựng cho sự phát triển tuyệt vời

Bạn hãy hình dung trong 1 buổi họp bạn được giới thiệu về mình để kết nối với hơn 100 chủ doanh nghiệp thì cơ hội kinh doanh của bạn sẽ lớn mạnh ra sao.

Ngày hội khách mời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu - kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp với các ngành nghề có thể trùng nhau hoặc khác nhau đều có thể đăng ký tham gia giao lưu tại sự kiện này.