Category Archives: KPI

Đào tạo về KPI tại LT Mision BNI Hanoi 06

KPI là chỉ số đo lường hoạt động hiệu quả của mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Để tránh những quyết định và xung đột theo tính chất bản năng, chúng ta cần thiết lập chỉ số hoạt động và ra quyết định dựa trên các con số khoa học.
Khoa học mới tạo nên được quy mô, khoa học mới thúc đẩy được sự phát triển