Category Archives: Năng suất

Làm ít hơn – hiệu quả cao hơn. tại sao không?

  • 15327341_10206753107061084_4941998605286503884_n
  • 15356708_10206753106261064_4789984142945064184_n
  • 15350617_10206753106301065_6307070511663583223_n
  • workshop_24Nov

workshop_24Nov
15327341_10206753107061084_4941998605286503884_n 15356708_10206753106261064_4789984142945064184_n 15350617_10206753106301065_6307070511663583223_n

Ứng xử hiệu quả hơn khi ta hiểu được cơ chế hoạt động của não bộ.