Tuyển dụng

Tại Quả Cầu Global chúng tôi tin rằng: Chân thành giúp đỡ người khác hạnh phúc thì mình sẽ có được hạnh phúc, chúng tôi đã phát triển được 10 năm và đang vươn ra thị trường rộng lớn, hãy tham gia cùng chúng tôi.

Bạn chọn làm việc với 10% khả năng hay "vừa làm vừa chơi" với 100% khả năng đang tiềm ẩn trong mình?

CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG:

Chuyên viên kinh doanh

Chuyên viên Marketing

Chuyên viên nhân sự

Kỹ thuật viên - triển khai sản phẩm