Đội ngũ nhân sự

 • Đỗ Thị Tố Uyên

  Đỗ Thị Tố Uyên

  Đỗ Thị Tố Uyên Thiết kế đồ họa Cử nhân Đại Học Mở Hà Nội khoa Mỹ thuật công nghiệp

  Khám phá >>

 • Đặng Công Anh

  Đặng Công Anh

  Đặng Công Anh Thiết kế đồ họa Cử nhân trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng khoa Mỹ thuật công…

  Khám phá >>

 • Đào Nguyên Hiếu

  Đào Nguyên Hiếu

  Đào Nguyên Hiếu Lập trình viên Kỹ sư công nghệ thông tin Đại Học công nghiệp Hà Nội

  Khám phá >>

 • Nguyễn Minh Tuấn

  Nguyễn Minh Tuấn

  Nguyễn Minh Tuấn Giám đốc công nghệ - Kỹ sư Đại Học Bách Khoa Hà Nội khoa CNTT - Thạc Sỹ…

  Khám phá >>

 • Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyễn Văn Hiệp

  Nguyễn Văn Hiệp Trưởng phòng Nghiệp vụ Khách hàng  - Kỹ sư CNTT Đại Học CN Hà Nội

  Khám phá >>

 • Aaron Ever Hart

  Aaron Ever Hart

  Ông Aaron Ever Hart (Cố vấn) - Đến từ Landor Branding - Tư vấn chiến lược thị trường công nghệ…

  Khám phá >>

 • Ông Lê Quang Chiến

  Ông Lê Quang Chiến

  Ông Lê Quang Chiến (Chủ tịch HĐQT) - Thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân CNTT, Giảng viên CNTT…

  Khám phá >>

 • Ông Nguyễn Minh Thành

  Ông Nguyễn Minh Thành

  Ông Nguyễn Minh Thành (Cổ đông) - Cử nhân kinh tế. - CEO tại công ty cổ phần An Đạt,…

  Khám phá >>