Giới thiệu

Tư tưởng cốt lõi

  • 1. SỨ MỆNH(Mission): Nâng cao chất lượng cuộc sống & công việc cho con người
  • 2. TẦM NHÌN (Vision): Đưa sản phẩm chất lượng cao đi khắp thế giới
  • 3.TƯ TƯỞNG DẪN ĐƯỜNG:“Người anh hùng nằm trong chính bạn”

Nhận định của nhà đầu tư

Giới thiệu Công ty

Logo Quacau Global Company

Logo công ty Quả Cầu

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Khuyến khích sự sáng tạo của nhân viên.
  • Quân tử, chính trực, hành động dựa trên quy luật Nhân-Quả.
  • Liên tục và kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học, cải tiến và phát minh ra cái mới.
  • Biến ý tưởng thành sản phẩm chất lượng cao.

 

MÔ TẢ CỤ THỂ VỀ TƯƠNG LAI (Positioning)

Cuộc sống ngày càng phát triển văn minh hơn, con người ngày càng muốn nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả công việc của mình. Chúng tôi đóng vai trò là những người anh hùng tiên phong chấp nhận nghiên cứu xử lý những thách thức lớn về khoa học kỹ thuật và chống lại sự cám dỗ về bán hàng theo kiểu chộp giật trước mắt để tạo ra sản phẩm phù hợp, chất lượng cao cho con người. Trong nội bộ chúng tôi tạo ra môi trường làm việc mà con người yên tâm vui vẻ theo đuổi mục tiêu cụ thể dựa trên đam mê đúng với khả năng của mình cùng với quyền lợi của họ được chia sẻ trong đó. Nơi đó sẽ tự hội tụ những con người phù hợp sản sinh ra nhiệt huyết, hạnh phúc, tình bằng hữu, tình đồng đội và sản phẩm sẽ bán được khắp thế giới. Đến năm 2030 Quacau® Global sẽ được biết đến như là nguồn cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, là công ty đáng làm việc và cống hiến nhất.