Làm việc nhóm hiệu quả

Khi thiết lập được chuẩn và vai trò của từng người trong nhóm, chúng ta sẽ phát triển các kế hoạch một cách dễ dàng với sự đồng thuận cao.

Phong cách làm việc điển hình của Agile Scrum Team

Comments are closed.