Ngày hội khách mời BOD

BOD : Business Open Day - Kết nối tạo dựng cho sự phát triển tuyệt vời

Bạn hãy hình dung trong 1 buổi họp bạn được giới thiệu về mình để kết nối với hơn 100 chủ doanh nghiệp thì cơ hội kinh doanh của bạn sẽ lớn mạnh ra sao.

Ngày hội khách mời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp giao lưu - kết nối tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển kinh doanh. Các doanh nghiệp với các ngành nghề có thể trùng nhau hoặc khác nhau đều có thể đăng ký tham gia giao lưu tại sự kiện này.

 

 

 

Comments are closed.