Anh Dũng – Nhà Hàng Trâu Giật

Tôi không biết nhiều về máy tính nhưng Quả Cầu Man đã giúp tôi sử dụng một phần mềm quản lý bán hàng một cách dễ dàng.  Phần mềm này giúp tôi giảm chi phí và thời gian quản lý cho nhà hàng của tôi.

Comments are closed.