Chị Nghi – Kế toán trưởng công ty cửa lưới chống muỗi Bình Minh

Phù hợp với kế toán nội bộ doanh nghiệp

Tôi thấy một lợi thế quan trọng của phần mềm này là quản lý hoạt động bán hàng là nó có thể thay đổi để đáp ứng nhu cầu của một doanh nghiệp cụ thể.  Việc sử dụng phần mềm này tương đối đơn giản và tôi có thể dễ dàng lên tuỳ biến báo cáo cho nó để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

 

Comments are closed.