Chị Ngọc – Hoa quả thực phẩm sạch

Căn cứ trên các dữ liệu bán hàng, tôi có thể xác định được đối tượng khách hàng thường xuyên của cửa hàng, trên cơ sở đó, xây dựng những chiến lược marketing hiệu quả như: Điều chỉnh kế hoạch marketing phù hợp với các đặc điểm của nhóm đối tượng khách hàng hiện tại / khách hàng tiềm năng

-          Tập trung vào các đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng khách hàng (độ tuổi / giới tính / thói quen tiêu dùng…) để xây dựng nội dung phù hợp và ấn tượng với nhóm khách hàng đó.

Comments are closed.