Chi nhánh công ty tnhh lincoln Việt Nam

Giám đốc kinh doanh: Nguyễn Đức Thành

Số điện thoại:  0977917963

Ngành nghề: Sản xuất đèn LED

MST:  0106657349-001

Địa chỉ:  166 Nguyển Xiển, Hà nội

Comments are closed.