Công nghệ nhận dạng

Lĩnh vực lập trình xử lý nền tảng.

Thế mạnh của công ty là sử dụng ngôn ngữ gần với mã máy tạo ra ứng dụng có tốc độ cao và ổn định. Tận dụng sức mạnh công nghệ cao, thuật toán tối ưu cùng với sự sáng tạo, chúng tôi đã kết hợp cùng các đối tác cho ra thị trường nhiều sản phẩm đem lại lợi ích cho cộng đồng

Công nghệ nhận dạng là một phần nghiên cứu và sản phẩm chính của công ty quả cầu. Chúng tôi nghiên cứu về các lĩnh vực:

- Công nghệ nhận dạng vân tay:

congnghe-nhandang-vantay-quacau-corporation

 

- Công nghệ nhận dạng khuân mặt và hình ảnh:

congnghe-nhandang-khuonmat-Quacau-Corporation

- Công nghệ nhận dạng giọng nói và xử lý âm thanh:

congnghe-xuly-amthanh-Quacau-Corporation

THÀNH TỰU VÀ NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU:

Phần mềm xử lý ảnh thẻ PhotoID Processor: Dựa trên công nghệ nhận dạng khuân mặt - Đang được sử dụng trong các hệ thống ngân hàng.

Comments are closed.