Công ty Cổ phần Dịch vụ và Truyền thông Hoa 10 Giờ

Giám đốc: Cao Hùng Nghĩa

Số điện thoại:  0984964734

Ngành nghề: Hoa tươi

MST:  0106584436

Địa chỉ:  26 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Comments are closed.