Công ty cổ phần Kiến trúc FTF Việt Nam

Giám đốc: Hoàng Nguyên Tùng

Số điện thoại:  0988955961

Ngành nghề: Thiết kế kiến trúc, nội thất

MST:  0105856542

Địa chỉ:  105a đường Nước Phần Lan, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Website: http://ftf.vn/

Comments are closed.