Công ty Cổ phần năng lượng và thiết bị công nghệ nhà máy điện Micro Energy

Vice Director/ Manager - Project Dept : Lê Công Hiếu

Số điện thoại:  0901293888

Ngành nghề:  Tổng thầu EPC hệ thống Hydrogen, khí nén, điện dự phòng, UPS và Ắc qui

Website: http://vinabiz.org/

Comments are closed.