Rabiti Platform

Phần mềm mầm non

 Business Idea: KHUYẾN KHÍCH HÀNH VI TỐT CỦA TRẺ MẦN NON THÔNG QUA TƯƠNG TÁC HIỆU QUẢ GIỮA GIÁO VIÊN VÀ NHÀ TRƯỜNG

Product / Service Idea: RABITI LÀ MỘT NỀN TẢNG MOBILE TƯƠNG TÁC GIỮA PHỤ HUYNH VÀ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON NHẰM KHUYẾN KHÍCH HÀNH VI TỐT CỦA TRẺ

Lợi ích đối với nhà trường là:

 • Nâng cấp hệ thống quản lý điểm danh theo chuẩn quốc tế
 • Minh bạch báo cáo điểm danh, tính suất ăn, học phí
 • Thống kê chuyên cần của trẻ, của lớp và của cả trường vào bất cứ thời điểm nào
 • Kiểm soát số lượng học sinh đang có vấn đề về sức khỏe tập trung ở những lớp nào, thời gian nào
 • Đột phá trong việc gửi thông báo đến phụ huynh qua App, Email
 • Tiết kiệm thời gian của giáo viên để các cô dành nhiều thời gian cho các bé
 • Gửi khoảnh khắc đáng yêu của con ở trường
 • Thưởng phiếu bé tiến bộ

Còn đối với phụ huynh thì sẽ luôn yên tâm và nhận được nhiều giá trị hơn khi gửi con ở trường mình:

 • Nhận thông báo điểm danh tức thời thông qua App mobile, email, website
 • Thông tin điểm danh, các hoạt động của con thực tế có cảm xúc (hình ảnh thật, nhiệt độ bất thường)
 • Không còn lo lắng khi không trực tiếp đưa - đón con
 • Quan sát được quá trình phát triển của trẻ
 • Đưa con đi đổi phiếu bé tiến bộ thành quà ở các Shop liên kết

No Comments Yet.

Leave a comment