PhotoId Processor

Phần mềm xử lý ảnh thẻ

Hoàn toàn tự động

Tiết kiệm 90 % thời gian xử lý ảnh thẻ

Phần mềm thiết kế đơn giản và thân thiện với người sử dụng

Tự động nhận dạng khuôn mặt

Tự động xử lý ảnh

Tự động căn chỉnh và cắt ảnh

Chế độ chạy kết hợp thao tác tự động và thủ công

Hỗ trợ các loại ảnh kích thước: 2x3, 3x4, 4x6 ...

 

Comments are closed.