Portfolio Category: Công nghệ

Agile Scrum

Quy trình phát triển sản phẩm linh hoạt trong thời đại Internet Of Things Quy trình Scrum là một khung làm việc trong đó con người có thể xác định các vấn đề thích nghi phức hợp, trong khi vẫn giữ được năng suất và sáng tạo để chuyển giao các sản phẩm có giá trị cao…
Xem thêm

Công nghệ nhận dạng

Lĩnh vực lập trình xử lý nền tảng. Thế mạnh của công ty là sử dụng ngôn ngữ gần với mã máy tạo ra ứng dụng có tốc độ cao và ổn định. Tận dụng sức mạnh công nghệ cao, thuật toán tối ưu cùng với sự sáng tạo, chúng tôi đã kết hợp cùng…
Xem thêm

IRB Realtime Working

"Công nghệ xử lý dữ liệu trên thời gian thực" Ra quyết định kịp thời - hiệu quả Trong thời buổi kinh tế thị trường, sức mạnh của thông tin là yếu tố quyết định việc thành bại của doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đã phát triển sản phẩm cho hàng nghìn khách hàng trong…
Xem thêm