Quacau FreshFood

NỘI DUNG TÍNH NĂNG QUẢ CẦU- Fresh Food DÀNH CHOTHỰC PHẨM SẠCH

I.THIẾT LẬP CHUNG

1.1.Danh sách hàng hóa tổng hợp

danh-sach-hang-hoa-tong-hop

Giúp bạn có thể quản lý danh sách sản phẩm của cửa hàng mình đơn giản mà vẫn quản lý được những thông tin chi tiết nhất của 1 sản phẩm như:

 • Thông tin cơ bản sản phẩm: Mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính.
 • Quản lý mã vạch sản phẩm: hỗ trợ nhiều loại mã vạch và tích hợp với tất cả các loại cân điện tử in mã vạch.
 • Thông tin về giá sản phẩm: giá bán lẻ, giá nhập, giá bán buôn, giá xuất của sản phẩm.
 • Quản lý danh sách sản phẩm theo nhóm sản phẩm.

1.2.Quản lý danh sách và phân quyền cho nhân viên

Giúp cho bạn quản lý được danh sách nhân viên đang làm tại cửa hàng, kiểm soát được các tài khoản của nhân viên đang thao tác trên phần mềm thông qua hệ thống phân quyền đơn giản mà chi tiết, hiệu quả cao.

phan-quyen-nhan-vien

 • Quản lý chi tiết về thông tin của nhân viên đang làm việc tại cửa hàng: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email….
 • Quản lý phần quyền cho nhân viên của hàng được làm gì và không được làm gì đến từng chi tiết công việc trên hệ thống nhằm giảm thiểu tối đa thời gian quản lý của bạn mà vẫn hiệu quả cao

1.3.Quản lý danh sách khách hàng

Giúp cho bạn kiểm soát được danh sách, thông tin chi tiết của từng khách hàng và cũng là dữ liệu quan trọng cho bạn trong quá trình làm maketing và tích điểm thẻ khách hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng

danh-sach-khach-hang

 • Quản lý thông tin chi tiết của khách hàng: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email…của khách hàng.
 • Quản lý danh sách thẻ tích điểm của khách hàng.

II.BÁN HÀNG

2.1.Thu ngân tạo hóa đơn, in hóa đơn và thanh toán cho khách hàng

-        Tích hợp cả bán lẻ, bán buôn và nhiều loại hình giá: giá địa lý cấp 1, giá khách VIP…

-        Giao diện đơn giản, dễ dùng, phù hợp với mọi lứa tuối, mọi trình độ.

-        Tích hợp với mọi thiết bị phần cứng: máy in, máy quét mã vạch….

man-hinh-ban-hang

2.2.Xem báo cáo thông kê nhanh, chính xác

Giúp cho thu ngân xem:

 • Thống kê danh sách hóa đơn, thông kê danh hàng bán.

thong-ke-hang-ban danh-sach-hoa-don

 • Xem được thống kê doanh thu của ca làm việc.

III.Kế toán bán hàng

Hỗ trợ bạn nhập kho, chuyển kho, xuất kho, tồn kho và quản lý công nợ khách hàng, công nợ nhà cung cấp

 • Quản lý nhập kho: Quản lý nhập, danh sách các phiếu mua hàng hàng ngày của cửa hàng.

tao-phieu-nhap-kho

 • Quản lý chuyển kho: Chuyển hàng nội bộ giữa các kho của cửa hàng

tao-phieu-chuyen-kho

 • Quản lý tồn kho: Kiểm tra số lượng nhập, xuất, bán, tồn kho của các kho hàng.

ton-kho

 • Quản lý công nợ bán lẻ, bán buôn phải thu: Danh sách công nợ bán lẻ, bán buôn phải thu của khách hàng

cong-no-ban-le-phai-thu

 • Quản lý công nợ phải trả: Danh sách công nợ mà bạn phải trả cho nhà cung cấp.

cong-no-phai-tra

IV.THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Bạn có thể xem được thống kê kết quả kinh doanh: tổng thu, tổng chi của cửa hàng mình, ngoài ra bạn có thể xem chi tiết doanh thu theo nhóm sản phẩm, hàng bán chạy, doanh thu theo ngày…của loại hình bán lẻ hoặc bán buôn

thong-ke-hinh-doanh

 • Thống kê chung: Nhìn vào đây bạn có thể xem được tổng tiền thu và tổng tiền chi của cửa hàng bạn trong 1 khoảng thời gian nhất định

4.1.Thống kê bán lẻ

Giúp bạn phân tích được số liệu về doanh thu, hàng bán, quản lý hóa đơn chỉnh sửa, doanh thu theo nhóm sản phẩm, hàng bán chạy… của mô hình bán lẻ

-        Quản lý doanh thu theo nhóm sản phẩm:

doanh-thu-theo-nhom-sp-ban-le

-        Quản lý hàng bán chạy: Dựa vào số liệu thống kê ra bạn có thể đửa ra quyết định về xu hướng nhập hàng trong thời gian tới

hang-ban-chay-ban-le

 • Quản lý danh sách hóa đơn bán lẻ có chỉnh sửa giúp bạn kiểm soát hệ thống tốt hơn và tiết kiệm thời gian

danh-sach-hoa-don-chinh-sua-ban-le

 • Quản lý doanh thu theo ngày: bạn có thể nhìn doanh thu dạng biểu đồ để có cái nhìn khái quát nhất về tình hình kinh doanh của cửa hàng.

doanh-thu-theo-ngay-ban-le

4.2.Thống kê bán buôn

Giúp bạn phân tích được số liệu về doanh thu, hàng bán, quản lý hóa đơn chỉnh sửa, doanh thu theo nhóm sản phẩm, hàng bán chạy… của mô hình bán buôn

-        Quản lý doanh thu theo nhóm sản phẩm:

doanh-thu-theo-nhom-sp-ban-buon

-        Quản lý hàng bán chạy: Dựa vào số liệu thống kê ra bạn có thể đửa ra quyết định về xu hướng nhập hàng trong thời gian tới

hang-ban-chay-ban-buon

 • Quản lý danh sách hóa đơn bán buôn có chỉnh sửa giúp bạn kiểm soát hệ thống tốt hơn và tiết kiệm thời gian

danh-sach-hoa-don-chinh-sua-ban-buon

 • Quản lý doanh thu theo ngày: bạn có thể nhìn doanh thu dạng biểu đồ để có cái nhìn khái quát nhất về tình hình kinh doanh của cửa hàng.

doanh-thu-theo-ngay-ban-buon

V. KẾ TOÁN QUỸ

Hỗ trợ bạn quản lý két tiền theo từng tài khoản nhân viên, quản lý chi phí theo hạng mục, thu chi khác và tồn quỹ cửa từng két tiền.

4.1.Chi nội bộ:

Hỗ trợ bạn tạo ra các phiếu chi cho các hạng mục chi cố định hàng tháng như tiền điên, tiền nước, tiền lương nhân viên.

chi-noi-bo

Ngoài ra bạn cũng có thể hạch toán được tổng chi phí cho từng hàng mục theo tháng, năm.

chi-phi-theo-hang-muc

4.2.Thu, chi khác

Bạn có thể tạo ra các phiếu thu, chi khác mà phát sinh không thường xuyên

 • Tạo phiếu thu khác

tao-phieu-thu-khac

 • Tạo phiếu chi khác

tao-phieu-chi-khac

4.3.Quản lý tồn quỹ tiền mặt

Dựa vào các số liệu như thu, chi, bán hàng, thanh toan mua hang, thu hồi công nợ thì bạn có thể kiểm tra được số tiền mặt còn tồn két của các tài khoản

 • Tồn quỹ

ton-quy

 • Ngoài ra bạn có thể xem sổ quỹ của 1 két bất kỳ

so-quy