Nhà cố vấn thị trường

- Tư vấn phát triển thị trường trong nước

- Cử nhân kinh tế. - CEO tại công ty cổ phần An Đạt, sản xuất cửa lưới chống muỗi Bình Minh Screen có đại lý trên cả nước và xuất khẩu