Sản phẩm của Quả Cầu được phát triển một cách khoa học dựa trên nghiên cứu bài bản, đó là sự khác biết của một công ty Việt Nam so với môi trường trong nước. Với lợi thế về nguồn lực lập trình kết hợp với làm thương hiệu bài bản thì sản phẩm của các bạn sẽ tiếp cận được một thị trường quốc tế rộng lớn.

Aaron Ever Hart, Cố vấn thương hiệu - Branding
https://vn.linkedin.com/in/aaroneverhart