Đối với doanh nghiệp quy mô khoảng 100 người như công ty bên tôi, nhận thấy rằng sản phẩm quản trị của Quả Cầu Man Solution là rất ưu việt trong kế toán quản trị nội bộ. Các doanh nghiệp SME của Việt Nam đều cần sử dụng để phát triển. Sản phẩm này tiến thêm một bước là được các chuyên gia của quốc tế cùng nghiên cứu phát triển bài bản, đó là sự công nhận và cánh cửa mở ra thị trường thế giới.

Nguyễn Minh Thành, Cố vấn thị trường